Památky a příroda

Zámky, části zámků

Zámek Lednice – 3 prohlídkové okruhy: společenská část, apartmány, obrazová galerie (romantismus 19. století).
Skleník – botanická zahrada.
Jeskyně Grotta – umělá jeskyně pod zámkem Lednice.
Zahrada a park Lednice – stovky květin, živé ploty, tisíce stromů, rybníky, kanály,můstky…
Zámek Valtice.
Zámek Mikulov.
Zámek Buchlovice – zámek, zahrada.

Existující salety

Reisna (Rajsna, Rajstna) – velká vyhlídková plošina, nad Valticemi, na hranicích s Rakouskem, na kopečku nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg, výška 10 m, délka 30 m, šířka 5 m, krásná vyhlídka na Lednicko-valtický areál, Pálavu, Karpaty a do Rakouska.
Belveder (zámeček Belveder) – zajímavý objekt v lese nedaleko Valtic.
Hraniční zámeček – bývalé šlechtické sídlo, nádherný objekt na břehu Hlohoveckého rybníka, citlivě renovováno, hotel, restaurace a vinný sklep, kašna, potůček, bývalá historická hranice mezi Moravou a Rakouskem, bílá prosklená restaurace, výhled na rybník, často tam loví čáp.
Japonský růžový altánek – na ostrově v Růžovém rybníku, areál zámku Lednice.
Maurská vodárna – bývalé lázně, nyní zavlažování pro zahradu.
Turbína – budova, uvnitř dříve Kaplanova turbína, vyráběla elektřinu za 1 milion Kč ročně.
Jeskyně Peklo – patří také do salet, popis viz níže, odstavec Jeskyně.
Akvadukt – římský vodovod na cestě od Turbíny k Minaretu (po levé straně Zámeckého rybníka).
Minaret – náboženský symbol, rozhledna, 62 m, 320 schodů, krásný výhled na Lednicko-valtický areál, Pálavu, Karpaty a Rakousko.
Ovčárna – bývalá skutečná ovčárna při cestě od Turbíny k Janohradu, nedaleko stál Chrám Boha slunce.
Janohrad – umělá zřícenina, byl nově postaven okolo roku 1800 s úmyslem, aby už tehdy vypadala jako zřícenina.
Lovecký zámeček – na cestě od Janohradu do Lednice, nyní v soukromých rukou, opraven.
Apollo (Apollonův chrám) – nad Mlýnským rybníkem, honosná stavba, nyní mírně omšelá.
Rybniční zámeček – nad Prostředním rybníkem, naproti Třem Gráciím, nyní pozorovatelna ptáků.
Nový dvůr (Neuhoff, Najhúfa) – kruhová zemědělská usedlost u hráze Prostředního rybníka, chov koní, dostihové závodiště, výběhy.
Tři Grácie – chrám a sousoší u Prostředního rybníka, nedaleko Nového dvora.
Svatý Hubert (kaple Svatého Huberta) – krásná pískovcová kaple na mýtince, na cestě z Nového dvora do Valtic.
Rendezvous (chrám Bohyně Diany) – mohutný obloukovitý chrám na cestě z Nového dvora do Valtic.
Pohansko (zámeček Pohansko) – zámeček v lužních lesích, 2 km od Břeclavi, nyní staroslovanský skanzen a muzeum, dřevnice, staroslovanská svatyně.
Lány (zámeček Lány) – malý zámeček v lužních lesích na cestě z Pohanska k Trojmezí (soutok Moravy a Dyje, hranice Česká republika – Slovensko – Rakousko, nejjižnější bod České republiky.

Zaniklé salety

Katzelsdorfský zámeček – bývalý lovecký pavilon a hájovna, byl umístěn v lesích nedaleko města Valtice.
Lovecký letohrádek Hvězda – v lužním lese mezi parkem (Bílou Dyjí, umělým kanálem řeky Dyje) a Janohradem, okolo je 8 alejí v délce stovky metrů až několik kilometrů, na koncích alejí jsou další salety nebo zajímavosti
Chrám Boha Slunce – největší saleta, při cestě od Turbíny k Janohradu, nedaleko Ovčárny, mohutná stavba, byla obklopena dalšími saletami, některé z nich byly později přemístěny na různá místa v Lednicko-valtickém areálu (Apollo, Tři Grácie…).

Starověká sídliště, opevnění, hradiště

Římské opevnění – Mušov, kopeček (první Novomlýnská nádrž, Autokemp Mercur), odnož trenčínské posádky, v Trenčíně je známý římský nápis tesaný do skály, nyní v atriu jednoho z trenčínských hotelů.
Staroslovanské hradiště Stolová hora – Pálava, na plochém hřebeni Stolové hory, cca 800 – 1100 našeho letopočtu, mohutné hradiště, trpělo nedostatkem vody, která se tam musela donášet několik kilometrů až z řeky Dyje.
Staroslovanské sídliště Nejdek – na břehu řeky Dyje, nyní vykopávky, k místu se vztahují pověsti o Migrujících Slovanech a nedalekém Staroslovanském Kostelíčku.

Hrady

Dívčí hrady (Děvičky) – Pálava, mohutný strážní hrad, poničen Švédy za třicetileté války.
Sirotčí hrádek – Pálava, bývalé sídlo vládců krajiny, šlechtický rod, Sirotci (Orphani, Waisové) vládli regionu mezi roky 1000 až 1200, pak jejich vládce propil, promiloval a prohrál ve vrchcábech rodinný majetek a kraje se ujali Liechtensteinové.
Turold – menší strážní hrad u Mikulova, jeskyně.
Bítov – nádherný hrad, tyčící se nad Vranovskou přehradou (nad údolím Dyje).
Cornstein – tajemná zřícenina nad Vranovskou přehradou (nad údolím Dyje).
Buchlov – mohutný strážný hrad v Buchlovských kopcích, strážil obchodní stezku mezi Moravou a Slovenskem, kaple, farma, draví ptáci, koně.

Kostely, kaple a kláštery

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – nádherný mohutný kostel, Valtice, bohatá výzdoba, během stavby se probořil střešní oblouk poté dlouze a nákladně renovováno.
Staroslovanský kostelík – u silnice mezi Lednicí a Mikulovem, zbytky 2 líp, které údajně zasadili Cyril a Metoděj.
Zaniklý kostel – Pálava, pravděpodobně na západním úbočí vrcholu Pálava.
Poustevníkovo místo – Pálava – nalevo od silnice Perná – Mikulov, cca 200 m.
Kaple zámku Lednice – krásná velká pískovcová kaple, prakticky kostel, je součástí zámku, pravidelné bohoslužby (čtvrtek 18:00, neděle 10:00).
Svatý Kopeček – Mikulov, křížová cesta, kostel a kaple, značně poničeno vandaly, bílé skály, zelené louky, krásné výhledy na Pálavu a do Rakouska (nejzápadnější výběžky Karpat, Památník vyhnanců – kříž na kopci v Rakousku).
Hlohovec – kostel u Hlohoveckého rybníka.
Sedlec – opravený kostel v centru obce.
Podivín – zajímavý kostel, čtyřhranná věž, německý styl.

Starověká centra

Velehrad – tisícileté náboženské centrum, Velká Morava, jedno z možných hlavních měst, Cyril a Metoděj, klášter, kostel, náboženské slavnosti.
Mikulčice – centrum Velké Moravy, rozsáhlé archeologické nálezy.

Pohraniční pevnosti a bunkry, postavené před 2. světovou válkou

Bunkr nad rybníkem Nesyt – na levém břehu Nesytu, v kopci cca 200 m od rybníka, u cesty mezi Sedlecem a Hlohovcem (Hraničním zámečkem).
Bunkr v Hraničním zámečku – zaniklý, byl v jednom křídle, nyní je na jeho místě vinný sklep.

Památná místa

Slavkov – Bitva u Slavkova – Bitva tří cisařů, prosinec 1805, francouzský imperátor Napoleon, rakouský císař František, ruský car Alexandr, vyhráli Francouzi.

Muzea

Muzeum Dolní Věstonice – muzeum osídlení regionu, Lovci mamutů, cca 30000 – 10000 roků před naším letopočtem, zajímavá expozice, archeologické nálezy, světoznámá soška Věstonická Venuše, symbol plodnosti, v muzeu je jen kopie originál je uložen v trezoru v Brně, nevyčíslitelná cena, sošku našel kolektiv profesora Absolona, u Dolních Věstonic, nedaleko řeky Dyje, muzeum
Staroslovanský skanzen a muzeum Pohansko – dřevnice staroslovanská svatyně, nálezy ze staroslovanského sídliště Nejdek,nálezy z Mikulčic, Velká Morava.
Zemědělské muzeum Valtice – historie a současnost zemědělství regionu, Moravy i celé České republiky.

Ranč

Ladná – na kraji obce, u cesty z Ladné do Lednice, rodeo, rytířské turnaje, jízda na koni, jízda v kočárech a selských vozech, plavení koní, přechod s koňmi přes řeku, hnaní dobytka (také přes řeku).

Příroda

Pálava (Pálavské vrchy, Pavlovské vrchy) – vápencové pohoří, délka cca 15 km, začíná nad Pavlovem a Dolními Věstonicemi, končí v Mikulově, pokračuje částečně do Rakouska (kopec s památníkem rakouským vyhnancům), 4 vrcholy (Děvičky, Děvín – nejvyšší – 550 metrů nad mořem, Pálava, Stolová hora – na „vrcholu“ bylo staroslověnské hradiště, možná ještě jeden vrchol)), Soutěska (romantická rokle), Pálava je vápencová, když nahřeje, stoupá nad ní teplý vzduch nahoru a rozráží oblačnost, která na Dolní Moravu přichází ze západu (nikoli z jiných směrů a nikoli, pokud je oblačnost stylu „deka“), bílé skály, borovice, louky, květena, CHKO.
Skála Martinka – vápencová skála na Pálavě, výška 70 m.
Kopce nad Valticemi – hranice, Česká republika – Rakousko, hraniční přechod Valtice – Schrattenberg, vyhlídková plošina Reisna, hřbet se táhne na východě až k Břeclavi a na západě přes Úvaly k Mikulovu, romantické údolí na cestě mezi hraničním přechodem a Úvaly, cca 3 km.
Lužní lesy – od Novomlýnských nádrží po Břeclav, cca 30 x 5 km.
Dyje – řeka, několik ramen, hlavní rameno (Bulhary – Břeclav), Bílá Dyje (umělý kanál), Černá Dyje (u Minaretu), ramena obklopují park Lednice a Zámecký rybník, tato část parku je tedy ostrov, na kterém je Zámecký rybník a v něm je opět několik ostrovů, tedy ostrovy na ostrově, Bílá Dyje pod zámkem Lednice, která teče od Turbíny po soutok s Černou Dyjí, je umělý kanál.
Trojmezí – nejjižnější bod České republiky, soutok Moravy a Dunaje, hranice Česká republika – Slovensko – Rakousko.
Potoky – četné potoky a potůčky, především v lužních lesích.
Kanály – Dolní Morava, 150 km kanálů, účely jsou zavlažování, ochrana před povodněmi (odvádění vody) a estetika, četné mosty, můstky a výhledy.

Aleje

Bezručova alej – 7 km, přímka, nyní podél silnice mezi Valticemi a Lednicí, převážně kaštany, napadeno klíněnkou.

Prameny a studánky

Prameny a studánky v zámeckém parku Lednice – hlavně u Růžového rybníčku.
Červená studánka – u Hlohovce, při silnici mezi Hlohovcem (Hraničním zámečkem) a Sedlecem, napravo od cesty, úpatí kopce, po pravé straně od rybníčků Včelínek, vodovod až do Lednice, dřevěné vodovodní potrubí dlouhé několik kilometrů, odtud se vedla pramenitá voda údolím Lednických rybníků až do Lednice, na cestě byly přečerpávací stanice, voda vytékala v Lednici v kašně na náměstí, byla používána jako pitná i užitková.

Rybníky

Lednické rybníky – soustava pěti rybníků, údolí mezi Sedlecem a lužními lesy u Břeclavi, Zámecký rybník, Nesyt, Hlohovecký rybník, Prostřední rybník, Mlýnský rybník.
Růžový rybník – areál zámku Lednice, menší rybník pod skleníkem, Japonský ostrov, je na něm Japonský altánek, místo kratochvil Liechtensteinské šlechty.
Zámecký rybník – velký rybník mezi zámkem a Minaretem, hlouben 4900 člověkoroků, 700 pracovníků po dobu 7 let, část byli trestanci a část francouzští zajatci z napoleonských válek.
Nesyt – rybník mezi Sedlecem a Hlohovcem, součást soustavy Lednické rybníky, největší moravský rybník, druhý největší rybník v České republice, chráněná oblast, rostliny a vodní ptactvo.
Hlohovecký rybník – mohutný rybník mezi Nesytem a Prostředním rybníkem je na něj hezký výhled z Hraničního zámečku.
Prostřední rybník – velký rybník mezi Hlohoveckým a Mlýnským rybníkem, nádherná hráz, salety v okolí (Nový dvůr, Tři Grácie, Rybniční zámeček), 2 koňské farmy, plavení koní.
Mlýnský rybník (Apollo) – poslední ze soustavy Lednických rybníků, mohutná hráz, koupání, Autokemp Apollo.
Včelínek – romantická soustava pěti rybníčků, u Hraničního zámečku, na cestě mezi Hlohovcem a Sedlecem, vodní most (voda teče přes vodu).

Jeskyně

Jeskyně Grotta – zámek Lednice, umělá jeskyně, vyhloubena pod zámkem, vchod je u pokladny druhého prohlídkového okruhu, umělé krápníky, krápníky, dovezené z Moravského krasu, figuríny postav z Lednických bájí a pověstí.
Jeskyně Peklo – umělá jeskyně na cestě od Turbíny k Minaretu (po levé straně Zámeckého rybníka), údajně tam žil poustevník.
Jeskyně Turold – rozsáhlý jeskyní systém na sever od Mikulova, sahá až po Mikulovský zámek, nedávno objevené prostory pod Mikulovským zámkem, praskliny ve zdech.
Moravský kras – rozsáhlý jeskynní systém na sever od Brna, propast Macocha, nejhlubší ve střední Evropě, plavba na lodičkách jeskynními prostorami.