Valtice

Právem jsou Valtice hlavní město vína, víno je symbolem Valtic a Valtice jsou symbolem vína. Vinařství, vinné sklepy, pergoly, vinotéky, vzdělávání o víně a vinařské akce – to jsou vše atributy města Valtice. Nádherná krajina, údolí pod hraničními kopci, kam pohlédnete, tam vinohrady.

Vinohrady ve Valticích a okolním regionu začínají na hranici Česká republika – Rakousko, kousek pod valtickou vyhlídkovou plošinou Reistna. Táhnou se po úbočích valtických kopců, dolů do údolí, od Valtic nalevo na Úvaly, napravo k Břeclavi, dál a dál na sever, do vnitrozemí, kde na ně nedočkavě čekají známá vinařská města a obce Mikulov, Bavory, Dolní Dunajovice, Pasohlávky, Věstonice, Pavlov, dále na sever Tvrdonice, Bořetice (Kraví hora), Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Čejkovice… Jakoby se zde vinula niť, spletená z vinných keřů a bílých a modrých hroznů, daleká niť, jejímž počátkem je město Valtice. Jakoby se rozlévalo dobré valtické víno do sklepů, pergol a vináren v širém valtickém kraji.

Pokud se vrátíme do historie, víno a vinná historie města Valtice (pěstování vinné révy, výroba vína a prodej vína) začíná cca před osmi staletími. Vinařství do Valtic přichází a rozvíjí se především ve spojitosti se jménem Liechtenstein, šlechtickým rodem, který během osmi staletí vytvořil Lednicko-valtický areál, což jest kulturní krajina, kde vládne symbióza (koexistence) mezi člověkem a přírodou, kde člověk přírodu neničí, ale naopak žije v souladu s ní. Název tohoto areálu je odvozen od názvů Lednice a Valtice. Víno a vinohrady samozřejmě k valtické přírodě patří, přijeďte se někdy podívat na podzim do města Valtice a okolí na nádherné hrozny a ještě později na krásně podzimem zbarvené listí na vinných keřích. Co se týče založení, vinné sklepy ve městě Valtice se pyšní datováním vskutku historickým: Zámecký vinný sklep Valtice byl založen v roce 1430, Křížový vinný sklep Valtice byl založen v roce 1640. A současnost Valtic? Zde je stručný výčet: Salon vín České republiky (zámek Valtice, 100 nejlepších vín z ČR), Zámecký vinný sklep (zámek Valtice), Křížový vinný sklep (Vinné sklepy Valtice), Hradební vinný sklep Valtice (klasický historický sklep), Vinný sklep Valtické podzemí (obnovený starý skep, Vinný sklep La Veneria (nádherně renovovaný valtický zámeček, řád Rytířů vína), Vinný sklep Veneria (Střední odborná škola vinařská Valtice), Vinný sklep Archivní sklepy Valtice, Vinný sklep Moravský sommelier (mistr sommelier Libor Nazarčuk), Vinný sklep Klaret Valtice, Vinný sklep Daniely Valentové, Galerie vín Valtice (zámek Valtice), Vinum Bonum (vinotéky Valtice a Lednice), Vinné sklepy Valtice, a.s. („Valvin Dominium“, velký výrobce vína), Vinařská akademie Valtice, Střední vinařská škola Valtice… Výroba vína zahrnuje tradiční postupy i moderní technologie. Prodej vína z Valtic nabývá na objemu nejen na Moravě, ale v celém světě. Moravská vína zísl´kávají ceny na soutěžích (Paříž, NewYork…), na předních místech bývají i vína valtická. Vinaři z města Valtice prostě umějí. I stran turistiky Valtice oplývají pohostinnými lidmi, kteří Vám poskytnou dobré služby.