Zámek Vranov nad Dyjí

Nádherný zámek, který se majestátně tyčí nad údolím řeky Dyje, území jihomoravského Vranova, protékané životodárnou řekou Dyjí, zvalo k osídlení již od pravěku, nejpozději v jedenáctém století, tedy po obsazení Moravy knížetem Oldřichem, zde byla jako součást podyjské obranné soustavy založena pohraniční pevnost, poprvé ji připomněl k roku 1100 děkan pražské kapituly Kosmas ve své slavné „Kronice Čechů“, jedním z nejmocnějších mužů království,důležitými lenními majiteli byli i bohatí Lichtenburkové, staropanský rod erbu ostrve, vlastnící na Moravě rozsáhlé statky. Jejich dílem byla mimo jiné i postupná přestavba důležitých podyjských hradů Bítova a Cornštejna, a také Vranova, který král Vladislav Jagellonský propustil Lichtenburkům do svobodného dědičného držení v roce 1499, nedaleko zámku a obce je Vranovská přehrada – hráz, Národní park Podyjí, zajímavá je krajina na jih od Vranovské přehrady směrem k hranici s Rakouskem, pěší turistika, cykloturistika, projížďky parníkem po Vranovské přehradě.

Zámek Mikulov

Původně románský hrad, poté renesanční zámek, nyní honosná barokní stavba, krásně opravená, po staletí sídlo rodu Dirichtensteinů, zdržoval se tu Napoleon, v roce 1866 zde bylo podepsáno prusko – rakouské příměří, město Mikulov, Svatý Kopeček – bílý kopec nad městem, křížová cesta, kostel, kaple, daleké výhledy (Lednicko-valtický areál, Valtice, Pálava, příhraniční kopce – západní výběžky Karpat, Rakousko), Svatý kopeček, Kozí hrádek, jeskyně Turold, vinný sklep, obří sud.

Interiér zámku Lednice

Nádherné originální zařízení, řezbářská výzdoba, nábytek, známé dřevěné schodiště, které bylo vyřezáno z jednoho stromu během sedmi let, stěny, stropy, obrazy, 3 okruhy prohlídek (společenská část, šlechtické apartmány, obrazová galerie – romantismus 19. století). Přístup: první okruh pravé křídlo zámku, druhý a třetí okruh levé křídlo zámku.

Zámek Lednice

Velkolepá stavba, krásná výzdoba, klasický pohádkový styl, založen ve 12. století, tehdy gotická tvrz, postupně přestavěn (gotika, renesance, baroko – klasicismus, novogotika), 3 prohlídkové okruhy (společenská část, šlechtické apartmány, obrazová galerie), Rytířský sál, řezbářská výzdoba, známé dřevěné schodiště, Palác hřebců, jeskyně Grotta, skleník, zahrada (květiny, živé ploty, fontány…), park (tisíce stromů a dřevin z Ameriky, Asie a Afriky, tisícileté dědičné stromy, Zámecký rybník, kanály, můstky…), římský Aquadukt, jeskyně Peklo, Minaret, Janohrad (umělá zřícenina), kočáry, lodičky… Přístup: přímým směrem od parkoviště.

Zámek Valtice

Krásný barokní zámek, původně gotický hrad, reprezentační sídlo šlechtického rodu Liechtensteinů, zachovalá a opravená památka, desítky interiérů, bohatě zdobené prostory, zrcadlový sál, salonek prince Karla, obrazárna, nástropní malby, zámecká kaple, historický výtah, zahrada, park, sochy, sfingy, umělá jeskyně. Přístup: město Valtice, z valtického náměstí Svobody nahoru skrz bránu.