Lužní lesy

Rozsáhlé lužní lesy se táhnou podél řeky Dyje od Nových Mlýnů až po hranici se Slovenskem, celá oblast měří cca 5 x 20 km, jsou tam rozsáhlé louky, ramena řeky, jezera, jezírka, rybníky, potoky, kanály a údolíčka, desítky tam druhů zajímavých živočichů (veverky, lišky, vydry, bobři, datli, ledňáčci, kvakoši, kudlanky nábožné…), jsou tam území, která jsou přísně chráněná, i území, která jsou přístupná pro turisty, lužními lesy se táhne síť cest, můžete tam chodit pěšky, jezdit na kole či na koni. Přístup: z Lednice na velké parkoviště, přes most přes Dyji, dále po cestě do Nejdku; z Lednice po silnici na Podivín a po cca 2 km odbočit doleva či doprava – doleva po navigaci řeky Dyje do Bulhar, doprava po navigaci řeky Dyje do Ladné a Břeclavi; z Lednice okolo Lednického zámku k Janohradu, poté do Ladné či do Břeclavi; z Lednice po silnici okolo parku směrem na Břeclav, na konci Lednice po asfaltové cestě k Janohradu, poté do Ladné a do Břeclavi; z Ladné přes Ladenský most k Janohradu a do Lednice, nebo před Ladenským mostem odbočte nalevo a po navigaci řeky Dyje dojděte do Staré Břeclavi; z Břeclavi můžete jít do Lednice nebo do Pohanska a do Lán.