Jeskyně Grotta

Umělá jeskyně, vyhloubená pod zámkem Lednice, čtvrtý prohlídkový okruh zámku, nejstarší a největší umělá jeskyně na světě, rozkládá se na ploše 90 čtverečních metrů, byla vybudována již v polovině 17. století, umělé krápníky a krápníky, dovezené z Moravského krasu, podzemí má představovat děsivé peklo, jsou zde figuríny z lednických pověstí, např. upír Ryzlink, který tvrdě potrestá každého, kdo by chtěl v Lednici krást víno, které je zde ve sklepeních také. Přístup: vchod je z prvního nádvoří, levá strana zámku, u pokladny druhého prohlídkového okruhu.

Javorina

Též Velká Javorina, Javořina nebo Velká Javořina, Bílé Karpaty, nádherný trojvrchol na moravsko-slovenském pomezí, nejvýraznější dominanta východního horizontu Jižní Moravy, nadmořská výška 870 metrů nad mořem, Národní přírodní rezervace, symbol, památník česko-slovenské vzájemnosti, tradiční silvestrovské česko-slovenské setkání, pěší turistika, lyžování, hotel, restaurace, vysílač, daleké výhledy, obec Strání, hraniční přechod na Slovensko.

Moravský kras

Krásný kraj severně od Brna, Chráněná krajinná oblast (CHKO), propast Macocha, podzemní říčka Punkva, prohlídky, plavba na lodičkách, Punkevní jeskyně, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šosůvské jeskyně, Býčí skála (jeskyně, archeologické nálezy), jeskyně Výpustek, Blansko, Adamov, kopce, lesy. Viz též Moravský kras – fotografie a Propast Macocha.

Vranovská přehrada

Mohutné přehradní těleso a nádrž na jihu Moravy, u hranice s Rakouskem, tradiční rekreační oblast s příjemně teplou vodou a nesčetnými romantickými zákoutími, Moravský Jadran, kempy, pláže, koupání, plavání, vodní sporty, parníky, turistické cesty, cyklostezky, pěší turistika, cykloturistika, autoturistika, procházky, výlety, Národní parky Podyjí, Státní zámek Vranov nad Dyjí, hrad Bítov, zřícenina Cornštejn.

Podyjí, Národní park Podyjí

Náš nejmenší národní park, táhne se okolo Vranovské přehrady, členité území Podyjí je součástí pahorkatiny jihovýchodního okraje Českomoravské vrchoviny, pouze východní okraj zasahuje do Dyjsko-svrateckého úvalu, národní park reprezentuje výjimečně zachovalou ukázku krajiny říčního údolí v pahorkatinném stupni střední Evropy, kaňon Dyje vytváří unikátní říční fenomén s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími bočních přítoků, nejrůznějšími skalními tvary, kamennými moři a skalními stěnami, území vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev danou střídavou expozicí svahů v údolí Dyje, přirozenou osou území je řeka Dyje, která na své 40 km dlouhé cestě z Vranova do Znojma vytvořila v horninách českého masivu kaňonovité údolí, jehož hloubka dosahuje až 220 m.

Lednické rybníky

Správný název by byl Lednicko-hlohovecké rybníky, perfektně postavená soustava šesti rybníků, Zámecký rybník, Růžový rybník (oba v zámeckém parku), Nesyt, Hlohovecký rybník, Prostřední rybník a Mlýnský rybník, obr Nesyt je největší rybník na Moravě a druhý největší rybník v České republice, malebná krajina, rybníky jsou umístěny v rozsáhlém údolí, jsou obklopeny z obou stran kopci a vinohrady, koupání je v zásadě možné (hlavně v Mlýnském rybníku), ale pozor na sinice, ptačí rezervace, pozorování ptáků. Přístup: z Lednice po silnici na Břeclav, po cca 2 km u kempu Apollo odbočte doprava a pokračujte cestou okolo rybníků do Hlohovce či do Sedlce; z Lednice po silnici na Valtice, po cca 2 km před Hlohoveckým rybníkem odbočte po cestě doprava, jděte okolo Hlohoveckého rybníku ke Hraničnímu zámečku, poté pokračujte cestou údolím k Nesytu a dále okolo Nesytu do Sedlce; ze Sedlce okolo Nesytu na hráz Nesytu, poté cestou údolím k Hraničnímu zámečku, dále okolo Hlohoveckého rybníku až na silnici, na silnici odbočte doleva a jděte do Lednice.

Novomlýnská jezera

Novomlýnské nádrže, Mušovská jezera, Pálavská jezera), tři velké přehradní nádrže pod Pálavou, na první nádrži se můžete koupat, plavat, jezdit na lodích a provozovat další vodní sporty (např. v kempu Merkur), na třetí nádrži jsou vyhlídkové plavby lodí. Přístup: z Lednice jeďte cca 20 km po silnici přes Bulhary a Dolní Věstonice až na hlavní spojovací silnici Brno-Mikulov, tam odbočte doprava na Brno, po cca 6 km (za přehradní hrází) je kemp Merkur; z Mikulova jeďte po silnici směrem na Brno, po cca 14 km odbočte (za přehradní hrází) doleva; z Brna jeďte po silnice směrem na Mikulov, po cca 36 km odbočte (před přehradní hrází) doprava.

Lužní lesy

Rozsáhlé lužní lesy se táhnou podél řeky Dyje od Nových Mlýnů až po hranici se Slovenskem, celá oblast měří cca 5 x 20 km, jsou tam rozsáhlé louky, ramena řeky, jezera, jezírka, rybníky, potoky, kanály a údolíčka, desítky tam druhů zajímavých živočichů (veverky, lišky, vydry, bobři, datli, ledňáčci, kvakoši, kudlanky nábožné…), jsou tam území, která jsou přísně chráněná, i území, která jsou přístupná pro turisty, lužními lesy se táhne síť cest, můžete tam chodit pěšky, jezdit na kole či na koni. Přístup: z Lednice na velké parkoviště, přes most přes Dyji, dále po cestě do Nejdku; z Lednice po silnici na Podivín a po cca 2 km odbočit doleva či doprava – doleva po navigaci řeky Dyje do Bulhar, doprava po navigaci řeky Dyje do Ladné a Břeclavi; z Lednice okolo Lednického zámku k Janohradu, poté do Ladné či do Břeclavi; z Lednice po silnici okolo parku směrem na Břeclav, na konci Lednice po asfaltové cestě k Janohradu, poté do Ladné a do Břeclavi; z Ladné přes Ladenský most k Janohradu a do Lednice, nebo před Ladenským mostem odbočte nalevo a po navigaci řeky Dyje dojděte do Staré Břeclavi; z Břeclavi můžete jít do Lednice nebo do Pohanska a do Lán.

Turold

Hezký vrch nad Mikulovem, velká jeskyně (podzemní systém) měří přes 2 km, jeskyně jsou v Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, pro návštěvníky trasa 300 metrů, nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky, subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu, v návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou, v hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem, jeskyně je významným zimovištěm netopýrů, správa jeskyně na Turoldu tel.: 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz.

Skála Martinka

Moc hezká bílá vápencová skála na Pálavě, vysoká cca 70 metrů, v okolí jsou hezké lesy a sídlí tam draví ptáci, na vrchol je možno dojít relativně pohodlně zezadu pěšinou, z vrcholu je krásný rozhled do krajiny. Přístup: z Lednice po silnici do Klentnice nebo do Perné; z Klentnice jděte po silnici směrem na Pavlov, po cca 1.5 km (na křižovatce silnic) odbočte doprava, jděte po silnici dolů, po cca 200 metrech odbočte po cestě doprava, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; z Perné jděte nahoru po silnici směrem na Klentnici, cca po 1 km (200 m před sedlem) odbočte směrem doleva, jděte rovně okolo Pálavy cca 1 km až k úpatí Martinky; od úpatí Martinky jděte pěšinkou, vzhůru, zadem, okolo skály, až na vrchol. Viz též skála Martinka – fotografie