Turold

Hezký vrch nad Mikulovem, velká jeskyně (podzemní systém) měří přes 2 km, jeskyně jsou v Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, pro návštěvníky trasa 300 metrů, nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky, subhorizontální střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu, v návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře, spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou, v hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem, jeskyně je významným zimovištěm netopýrů, správa jeskyně na Turoldu tel.: 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz.